Docencia

Docencia en Grados

Curso 2014-2015

 • Sistemes Encastats del Grau en Informàtica (UOC)
 • Prototipat de Sistemes Encastats del Grau en Informàtica .(UAB)
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5è). .(UAB)
 • Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari Màster d’Enginyeria de Telecomunicacions (UAB)

Curso 2013-2014

 • Sistemes Encastats del Grau en Informàtica (UOC)
 • Prototipat de Sistemes Encastats del Grau en Informàtica .(UAB)
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).(UAB)
 • Fonaments d’Informàtica del Grau d’Electronica. (UAB)

Curso 2012-2013

 • Sistemes Encastats del Grau en Informàtica (UOC)
 • Prototipat de Sistemes Encastats del Grau en Informàtica .
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Fonaments d’Informàtica a la Diplomatura d’Estadística. (Troncal 1o).

Curso 2011-2012

 • Codisseny Hardware i Software (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Fonaments d’Informàtica a la Diplomatura d’Estadística. (Troncal 1o).

Curso 2010-2011

 • Codisseny Hardware i Software (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Fonaments d’Informàtica a la Diplomatura d’Estadística. (Troncal 1o).

Curso 2009-2010

 • Codisseny Hardware i Software (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Fonaments d’Informàtica a la Diplomatura d’Estadística. (Troncal 1o).

Curso 2008-2009

 • Fonaments de Computadors d’Enginyeria Informàtica (Troncal de 1o).
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Fonaments d’Informàtica a la Diplomatura d’Estadística. (Troncal 1o).

Curso 2007-2008

 • Fonaments de Computadors d’Enginyeria Informàtica (Troncal de 1o).
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (PDF) d’Enginyeria Informàtica (Optativa de 5o).
 • Disseny de Sistemes Electrònics d’Enginyeria Electrònica (Optativa).
 • Fonaments d’Informàtica a la Diplomatura d’Estadística. (Troncal 1o).

Curso 2006-2007

 • Tecnologia de Sistemes Digitals (Opt. 5è Eng. Informàtica). Teoria i Practicas.
 • Fonaments de Computadors (Tr. 1er Eng. Informàtica). Seminarios.

Curso 2005-2006

 • Fonaments de Computadors (Tr. 1er Eng. Informatica). Seminarios.
 • Tecnologia de Sistemes Digitals (Opt. 3er Eng. Informatica). Teoria i Practicas.

Curso 2004-2005

 • Fonaments de Computadors (Tr. 1er Eng. Informatica) (Plan Piloot Adaptación al Plan Bolonya). Profesor de seminarios.

Curso 2002-2003

 • Tecnologia de Sistemes Digitals (Opt. 3er Eng. Informatica). Teoria i Practicas.

Docencia en Master

Curso 2008-2009

 • Tècniques avançades en microtecnologies i sistemes electrònics. Tres sessions SystemC+TLM-2 i Disseny bassat en plataforma.

Curso 2007-2008

 • Técnicas avanzades en microtecnologias y sistemas electrónicos. Dos sesiones de practiques de SystemC.

Curso 2006-2007

 • Técnicas avanzades en microtecnologias y sistemas electrónicos. Dos sesiones de practiques de SystemC.

Cursos Impartits

Año 2007

 • Diseño y metodologías SoC sore Plataformas Reconfigurables

Proyectos Final de Carrera dirigidos

 1. “Alba Synchrotron Fast Orbit Feedback implementation, test and control design”, Albert Gutiérrez Millà, Enginyeria Informàtica, Setembre 2012.
 2. “Disseny del software encastat d’un mòdem satèl·lit basat en ARM/Linux” Alexandre Moreno. Enginyeria Electrònica. Setembre 2010.
 3. “Acceleració HW d’algoritmes de búsqueda semàntica” Carlos Montero. Enginyeria Informàtica. Setembre 2007.
 4. “Sistema de Comunicació sense fils utilitzant ZigBee per PDA” Joan Campderrós. Enginyeria Electrònica. Setembre 2007.
 5. “Emulador PC per a mòduls SystemC” Josep Cañadell. Enginyeria Informàtica. Juny 2006.
 6. “Sistemes operatius sobre processadors virtuals en FPGAs” Guillem Nadal. Enginyeria Informàtica. Setembre 2005.
 7. “Disseny d’un core VHDL per a bus I2C” Juan Bautista Bayo. Enginyeria Electrònica. Setembre 2005.
 8. “uOTTO : Processador de configuració i protocols” Jeroni Paul Callarisa. Enginyeria Informàtica. Setembre 2005.
 9. “Desenvolupament d’un dispositiu ZigBee” Francesc Lopez. Enginyeria Electrònica. Juliol 2005.
 10. “Plataformes HW/SW basada en ARM per a aplicacions de gràfics 3D” Joan Manzanares Baltiérrez. Enginyeria Informàtica. Setembre 2004.
 11. “Components i Sistemes SoC per a bus AMBA i Especificació XML” Jaume Joven Murillo. Enginyeria Informàtica. Juny 2004.
 12. “Eines de Síntesi de Sistemes SoC amb AMBA i Especificació XML” Oriol Font Bach. Enginyeria Informàtica. Juny 2004.
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Your email address will never be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.