LiFi: o com enviar informació fent servir llum

Una mica d’història

Comunicacions fent servir llum visible ja sigui amb semàfors, banderes de senyals o llanternes s’han fet des de fa centenars d’anys. El que passa és que per enviar més informació que no pas “atura’t”, “gira a l’esquerra” o “ataca al vaixell de babord” ens cal alguna cosa més elaborada.

Amb el descobriment de les ones hertzianes i de la invenció de la ràdio es va començar a enviar informació fent servir “llum”, el que passa és que fem servir una “llum” que no podem veure. Els WiFi, ràdio, televisió, satèl·lits, etc. fan servir ones electromagnètiques per enviar el que volem (dades, veu, imatges, video). La llum que nosaltres podem veure també són ones electromagnètiques, però d’unes freqüències diferents.

Espectre de radiació electromagnètica. Des de raigs gamma i X fins a la ràdio. Entremig la llum visible.

Continue reading »

Posted in Divulgació | Tagged , , , , , | Leave a comment